Privacy verklaring Finessa Consultancy B.V.

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze diensten
u te kunnen aanbieden. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en
integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze
gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en de hieraan gerelateerde diensten
zoals wij deze u aanbieden en of van ons vraagt.

Welke gegevens worden door ons beheerd?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke dienst te kunnen bieden en
om u te kunnen informeren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten verwerken wij de volgende
gegevens:
• • N.A.W. gegevens
• • Inschrijving bij Kamer van Koophandel
• • Telefoonnummer
• • E-mailadres
• • Inloggegevens belastingdienst
• • BSN nummer
• • Geboortedatum
• • Gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen aanbieden van de betreffende dienst(en).

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld,
en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden bij ons op kantoor verwerkt. Vervolgens worden deze op een externe
server bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze
zijn verzameld of worden gebruikt en / of zo lang dit wettelijk is vereist. Na een opzegging
verwijderen we uw persoonsgegevens, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk
verplicht zijn te bewaren. Wij zijn wettelijk verplicht gegevens gedurende zeven jaren te bewaren.
Derde partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Het verstrekken van persoonsgegevens
aan derde geschied altijd via u, of er moet door u een nadrukkelijke toestemming zijn verleend.

Verantwoordelijke entiteit
Finessa Consultancy gevestigd te 2909 PA Capelle aan den IJssel, Desertosingel 67 en geregistreerd
bij het handelsregister onder nummer 60658460.